پردیس نسیبه تهران

اعضای گروه مشاوره و آموزش کودکان استثنایی پردیس نسیبه (به ترتیب حروف الفبا)

اسامی استادان تصویر پرسنلی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک دریافت رزومه
تقی ابوطالبی احمدی   استادیار علوم تربیتی (روانشناسی تربیتی )
taghiabutalebi@gmail.com
ناهید ثامتی   مربی روانشناسی تربیتی 
nahid.sameti@yahoo.com
پروین خیاط غیاثی   استادیار روانشناسی تربیتی 
parvinghiasi40@gmail.com
فهیمه رضایی   مدرس روانشناسی تربیتی 
f_rezai53@yahoo.com
حسن رحیمی   استادیار روانشناسی
dr.rahimi48@gmail.com
سهیلا فرتاش   استادیار روانشناسی تربیتی 
fartash346@yahoo.com
           

 


نظرات کاربران