پردیس نسیبه تهران

اعضای گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی پردیس نسیبه (به ترتیب حروف الفبا)

اسامی استادان تصویر پرسنلی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک دریافت رزومه
پروین جعفری   مربی ادبیات فارسی 
parvinjafari2020@yahoo.com
الهه غلامی ورنامخواستی   مربی زبان و ادبیات فارسی
elaheh.gholami@gmail.com

 


نظرات کاربران