پردیس نسیبه تهران

ثبت نام آزمون مجازی هوش سازمانی به مدت 6 ساعت

به استحضار میرساند لینک ثبت نام آزمون مجازی " هوش سازمانی " به مدت 6 ساعت  در سامانه مدیریت بالندگی حرفه ای فعال میباشد آزمون در روز سه شنبه 24/4/99 ساعت 11 طبق تقویم آموزشی دوره های بالندگی حرفه ای تابستانه که قبلا اطلاع رسانی شده بود به صورت خودخوان برگزار می گردد .


نظرات کاربران