پردیس نسیبه تهران

اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری

با احترام و آرزوی صحت و سلامتی، با استناد به نامه شماره 61461 مورخ 11/04/1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فرهنگیان، به پیوست پوستر "اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری" دانشگاه شیراز با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهره برداری ارسال میگردد. لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 31 تیر 1399 می باشد.


نظرات کاربران