پردیس نسیبه تهران

دوره ضیافت اندیشه معرفت شناسی و آشنایی با فلسفه علم

فراخوان برگزاری دوره «ضیافت اندیشه استادان با عنوان معرفت شناسی اسلامی» که به صورت مجازی به میزبانی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار خواهد شد جهت بهره­مندی اساتید و اعضای هیئت علمی تقدیم می­شود.


نظرات کاربران