پردیس نسیبه تهران

قابل توجه دانشجویانی که درخواست میهمانی داده اند .

دانشجویان ورودی ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ توجه فرمایید :
کلیه دانشجویانی که درخواست  میهمانی  خود را برای نیم سال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹  داده اند تایید نهایی میهمانی منوط به  تسویه مالی تا پایان خرداد ۹۹ می باشد.


نظرات کاربران