پردیس نسیبه تهران

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

 زمانبندی انتخاب واحد 

 

*️ورودی ۹۹ و قبل از آن

 شنبه ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ساعت ۱۶ تا ۲۳:۵۹ 

 

*️ورودی ۱۴۰۰

 یکشنبه ۱۹ شهریور ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ وساعت ۱۶ تا ۲۳:۵۹

 

۱۹ شهریور آغاز ثبت درخواست دروس معرفی به استاد توسط دانشجویان واجد شرایط از طریق پیشخوان خدمت

 

*️ورودی ۱۴۰۱*

دوشنبه ۲۰ شهریور ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ 

و ساعت ۱۶ تا ۲۳:۵۹ 

 

*کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱*

روز سه شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۸ تا ۱۲

 

*جامانده ها از انتخاب واحد* از ساعت ۱۲ تا ۲۳:۵۹

روز سه شنبه۲۱ شهریور ماه

 

*تمامی مقاطع و ورودی‌های جامانده از انتخاب واحد ساعت ۸ تا ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۲۲شهریورماه*

 


نظرات کاربران