پردیس نسیبه تهران

سربرگ امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401

امتحانات پایان ترم

اساتید گرامی ؛ خواهشمند است سوالات پایان ترم خود را در سربرگ امتحانی پیوستی تایپ بفرمائید.

  • لطفا فرمت حاشیه سربرگ را تغییر ندهید
  • لطفا سوالات را با فونت Bnazanin  یا b Titr تایپ بفرمائید.
  • لطفا اطلاعات بخش فوقانی سربرگ را حتما تکمیل بفرمائید.
  • حداقل زمان را 30 دقیقه و حداکثر آن را 90 دقیقه در نظر بگیرید
  • طراحی سوالات استاندارد باشد. لطفا از طراحی سوالات صرفا تستی خودداری فرمائید.
  • اساتید گرامی می توانند با گزارش 464 برنامه امتحانی خود را دریافت بفرمایند. 
  • برابر بند 6 ماده 18 آیین نامه اجرایی امتحانات کادر اجرایی برگزاری آزمون و حوزه آموزش مسئولیتی برای تحویل گرفتن تحقیق کلاسی ، پروژه و ... از دانشجو ندارند . بنابر این لازم است آموزشگر تمهیدات لازم را در این خصوص پیش بینی نماید.

موفق و پایدار باشید.


نظرات کاربران