پردیس نسیبه تهران

همایش در دریای اخلاق

                                                            اولین همایش

                                                                      در دریای اخلاق

The Frist conference on                                                              

The Pearl of the sea of Morality                                           

به مناسبت بزرگداشت مقام شامخ معلم واسوه ی اخلاق

ایت الله شهید علامه مرتضی مطهری (ره)

اخرین فرصت ارسال مقالات:1397/1/25

زمان اعلام نتایج داوری مقالات :1397/01/30

زمان برگزاری همایش، هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد ونود وهفت

تهران،بلوار مرزداران ،جنب پل یادگارامام (ره)، کوچه نسیبه، پردیس نسیبه (خواهران)

تلفن :44253090-44254026-021

تماس بادبیرخانه همایش: 0754534-0921

 

محورهای همایش «در دریای اخلاق»

۱-اخلاق ٬معلم و سندتحول آموزش و پرورش

۲-اخلاق در ترازوی کلام وحی

۳-تجلی اخلاق در شعر شاعران آیینی معاصر

۴-اخلاق ٬سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی

۵- اخلاق با عینک علماو ادبا به خصوص حضرت امام رحمه ا...

۶- اخلاق با عینک پیامبر اعظم

۷-اخلاق مداری و دانشگاه

۸-جایگاه اخلاق در مدیریت اسلامی

۹-اخلاق و جهانی شدن

۱۰-جامعه ایرانی و اخلاق اجتماعی

۱۱-اخلاق در علم و فناوری

۱۲-اخلاق رسانه ای

۱۳-اخلاق پژوهشی و تولید علم

۱۴-اخلاق از منظر علامه شهید مرتضی مطهری

۱۵-اخلاق در کسب و کار

۱۶-آسیب شناسی اخلاق در دنیای معاصر


نظرات کاربران