پردیس نسیبه تهران

برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه فرهنگیان درپردیس نسیبه
        string(127) "برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه فرهنگیان درپردیس نسیبه "
        

برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه فرهنگیان درپردیس نسیبه

مراسم آغازین سال تحصیلی 1399-1400 دانشگاه فرهنگیان شنبه 29 شهریورماه درپردیس نسیبه برگزارگردید ، دکتر علی خاکی ...

دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش تربیت بدنی
        string(135) "دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش تربیت بدنی"
        

دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش تربیت بدنی

دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش تربیت بدنی روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ساعت 10صبح ...

صفحه  1  از  109