پردیس نسیبه تهران

معرفی همکاران معاونت آموزش، پژوهش و فرهنگی واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
دکتر مژگان سلیمانی معاون آموزش،پژوهش و فرهنگی  
مهناز خسروی پور کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی 107
فرشته فتحی  کارشناس آموزش (گروه آموزش کودکان استثنائی، مشاوره ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی) 107
رزیتا دارایی کارشناس آموزش ( گروه آموزش تربیت بدنی، علوم اجتماعی، تاریخ ، جغرافیا ، کارشناسی ارشد رفتار حرکتی) 108
 ابراهیم پور کارشناس آموزش (گروه آموزش ابتدائی ورودی 1395 و 1396- کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و علوم تربیتی) 108
ملیحه عادلی کارشناس آموزش(گروه آموزش ابتدائی ورودی 1397 و 1398) 107
ربابه حسن نیا کارشناس فارغ التحصیلان 106
راضیه سادات رضوی کارشناس گروه های آموزشی 108

 


نظرات کاربران