پردیس نسیبه تهران

اعضای گروه آموزش تربیت بدنی پردیس نسیبه ( به ترتیب حروف الفبا)

اسامی استادان تصویر پرسنلی مرتبه علمی رشته تحصیلی پست الکترونیک دریافت رزومه
سروناز انوشه مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی
sarvenaz.anousheh@yahoo.com 
نازیلا خیابان چیان استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی
mis_khiabanchian@yahoo.com 
سید حسن طباطبایی مربی پزشکی
videzreh@yahoo.com
آرزو عادلی فر مدرس فیزیولوژی ورزشی
arezaooadeli100@yahoo.com
مرجان نامجو مربی تربیت بدنی 
namjoomarjan@gmail.com
عهدیه یداله زاده استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی
t.m.resalat@gmail.com
           

 


نظرات کاربران